Niende kapitel i Doktor-parrets Grønlandssaga

Flemming & Visse Hart-Hansen på endnu en tur til Grønland i sommeren 2012

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Denmark.gif                                 Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: greenland.gif   

 

Første ugebrev – 14. august 2012

Andet ugebrev – 24. august 2012

     Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image008.gif         Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image010.jpg

 

Læs første del fra foråret 2008 her

Læs anden del fra efteråret 2008 her

Læs tredje del fra foråret 2009 her

Læs fjerde del fra foråret 2010 her

Læs femte del fra foråret 2011 her

Læs sjette del fra sommeren 2011 her

Læs syvende del fra vinteren 2012 her

Læs ottende del fra foråret 2012 her

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Design
Design